RAVA
Den Haag
1930 - 2004
RAVA (Raphael Afdeling Voetbal en Atlethiek)
Opgericht; 18 april 1930 Locaties; Kijkduin en Zuiderpark Clubkleuren; Shirt Oranje, Broek Zwart
Opgeheven; 30-06-2004
 
RAVA werd opgericht in de Brandtstraat-parochie die onder bescherming stond van de Heilige Engelbewaarders. Het waren er vier en een daarvan (Raphael) werd uitverkoren om al het Roomse sportgebeuren in het Transvaalkwartier onder zijn hoede te nemen. Op 14 april 1930 besloot kapelaan H.Snel dat de naam van de nieuw op te richten vereniging als volgt moest luiden; Raphael Afdeling Voetbal en Atlethiek kortaf RAVA Op 18 april 1930 vond in een bovenzaaltje van Custodia, het toenmalige parochie gebouw in de Brandtstraat de oprichting van RAVA plaats en 62 leden konden worden ingeschreven.
Leden, bestuur en geestelijk adviseur van RAVA bij oprichting in 1931 bij het Custodia parochie gebouw in de Brandtstraat teDen Haag De bestuursleden kwamen uit de parochie en werden door de kapelaan benoemd. Er werd ruimte gevonden bij een door 3 sloten omgeven veld bij Kijkduin waar voor het eerst werd deelgenomen met vier senioren en twee jeugdteam aan de DHVB (Diocesane Haagse Voetbal Bond) een onderafdeling van de landelijke Katholieke Interdiocesane Voetbal Competitie Bond. De jaarhuur bedroeg fl.400,- en voor het stenen clubgebouw moest fl.15,- worden betaald.
RAVA 1 in 1931
Achterste rij v.l.n.r: J.Halleen (leider), L.de Zwart, A.Derickx en R.van Grol
Middelste rij v.l.n.r: M.v.d.Zalm, W.Jungslager en J.Margés
Voorste rij v.l.n.r: L.van velzen, D.Elbers, A.Luiten, J.Baars en J.Poelman
 
In 1932 kreeg het bestuur een aanbod om in het pas aangelegen Zuiderpark 3 velden te huren. Deze velden lagen op loopafstand van de parochie maar 3 velden waren wel wat veel voor zo’n klein clubje. De toenmalige penningmeester Ad Dijkman had echter een zwager (Coret) die in het bestuur van voetbalvereniging VVP zat. Deze club uit de Hobbemastraat parochie zocht ook ruimte in de buurt en zo ontstond de eerste samenwoning op voetbalgebied. RAVA en VVP hebben tot 1996 samen in het Zuiderpark gezeten totdat woningbouw hen van het complex verdreef.
RAVA 1 in 1938
Achterste rij v.l.n.r: J.Halleen (leider), G.Lut, A. Derickx, A.Eysackers, G.Frijters en F.Nelemans.
Middelste rij v.l.n.r: C.van Alphen, C.Nelemans en A.Suykerbuyk.
Voorste rij v.l.n.r: L.v.d.Klugt, J.Binnerts en W.van Seggelen
 
In de oorlog had RAVA had, net als vele andere verenigingen, moeilijk maar er bleef gevoetbald worden. De oorlog zette haar greep echter sterker op het dagelijkse leven en angst en honger bepaalde het beeld. We moesten al spelen op het veld van Celeritas (toendertijd op het 2e gedeelte van het Zuiderpark? Omdat de Duitsers ons terrein hadden volgezet met puntige palen om parachutisten te weren en het kleedgebouw werd gebruikt als paardenstal.
Aan het seizoen 1944-1945 werd niet meer begonnen. In 1956 waren de velden aan een grote opknapbeurt toe waarbij elk veld twee jaar uit de roulatie werd genomen. Toen begon het medegebruik op het tweede gedeelte aan de overkant van de weg. Jaren lang hebben de lagere elftallen daar hun wedstrijden gespeeld met als kleedkamer een houten keet. Toen de Ooievaars die plek kreeg toegewezen om haar clubgebouw neer te zetten mochten wij ook in de stenen kleedkamers.
RAVA 1 1960
Achterste rij v.l.n.r: Martien Jungschlager (leider), Bruno Bernadon, Jan ten Hagen, Wim Overvliet, Renzo Bruna, Johan Jansen en Peter Dekker.
Voorste rij v.l.n.r: Jan Hoefnagel, Rinus Zandvliet, Ab Postma, Han Nelissen en Wiek Hermans
 
1962 werd een bijzonder jaar. De bouw en financiering commissie had de plannen en de eerste paal van ons nieuwe clubgebouw kon worden geslagen Wethouder Maarten Vrolijk opende op 10 november 1962 ons nieuwe clubgebouw die een centrale plaats in ons clubleven zou gaan innemen.
RAVA 1 1970
Achterste rij v.l.n.r: F.Broekman (trainer), Aad van Noort, Peter Wolters, Ton van der Snoek, Ben Borsje, Cees Rommers, Peter van der Snoek en Theo Putters.
Voorste rij v.l.n.r: Nico van der Heuvel, Donald Schonherr, Henk Heemskerk, Evert ter Mors, Rene van Grol en Ron Duijkers.
 
Pas in 1979 kregen we een nieuwe kleedruimte naast ons clubgebouw. Voor die tijd moest je een penning achter de bar halen om te kunnen douchen.
RAVA 1 1980
Staand v.l.n.r: Wim Mulder, Ron Jansen, Paul van Leeuwen, John Ravensteijn, Wim Lut, Aad Janssen, Jaques Burg, Frits van leeuwen en Wim van Buuren (trainer)
Voorste rij v.l.n.r: Henk Heemskerk, Mario Bouman, Laurens Sandifort, Peter Zerstegen, Jos Dominicus, Paul Binnerts, Jaques Barnhoorn en Ab Wigleven (grensrechter)
 
De laatste jaren in het Zuiderpark; In 1993 vonden we dat on complex aan een opknapbeurt toe was. Tezamen met onze partner VVP werd een commissie gevormd die de bouwkundige en financiële mogelijkheden van een nieuw clubgebouw zou onderzoeken. Inmiddels waren er ook ontwikkelingen gaande die de zaken in het Zuiderpark behoorlijk op z’n kop zetten. Het toenmalig college van Burgemeester en wethouders kreeg het verzoek om de Wereldruiterspelen 1n 1995 in het Zuiderpark te houden. Het college stemde toe om het terrein van ADO Den Haag en ons terrein een totale metamorfose moesten ondergaan en waar normaal een bal over de velden rolde namen nu paarden bezit van onze accommodatie. Twee grote stadions, promodorpen en nog veel meer bezette het hele Zuiderpark. Jammer dat de organisatoren meer verstand hadden van paarden dan van financiën want de hele zaak ging failliet en de clubs moesten een kort geding tegen de gemeente aanspannen om de te geleden schade aan het veld en terrein terug te krijgen. We wonnen die rechtzaak wel en we ontvingen honderdvijtigduizend gulden vergoeding. Binnen het jaar hadden we zelf ons hele complex weer opgeknapt maar net toen we klaar waren kregen wij te horen dat atletiek vereniging Sparta weg moest van de Zuid Larenstraat en op ons terrein werd gestald! Meerder processen volgden maar uiteindelijk moesten wij weg en konden we het complex van BTC overnemen. Dit was tevens ook de beëindiging van de relatie met VVP die ruim 60 jaar had geduurd. RAVA vertrok naar Houtwijk en VVP ging een fusie aan met GDS en gingen verder als SV Erasmus. 1 juli 2004 gingen wij een fusie aan met TEDO en ontstond de nieuwe naam RAVA-Houtwijk
 
Palmares RAVA Zaterdag
Kampioenschappen
1987-1988 2e Klasse HVB
Palmares RAVA Zondag
Kampioenschappen
1933-1934 3e Klasse DHVB
1935-1936 2e Klasse DHVB
1938-1939 2e Klasse IVCB
1943-1944 4e klssse C *
1948-1949 4e klasse F *
1956-1957 4e klasse D *
1960-1961 4e klasse C *
1973-1974 4e klasse D
1982-1983 4e klasse B
1990-1991 4e klasse B
1992-1993 4e klasse C
* = geen promotie
Andere prestaties
1947-1948 winnaar HVB beker
Parade der voorzitters bij RAVA
1930-1931 H. de Haan
1931-1941 T. Engelsman
1941-1951 W. Lorié
1951-1956 M. Kok
1956-1960 J. Leijendekker
1960-1980 J. Binnerts
1980-1986 A. Rutgrink
1986-1989 C. Ledderhof
1989-1996 Ton Rutgrink
1996-1998 B. van Lieshout
1998-2004 E. Jacobs
Parade der trainers bij RAVA
1942-1943 J.Meuleman
1943-1944 J.Meuleman
1945-1946 J.Kant
1946-1947 Frans v.d.Nolck van Gogh
1947-1948 Frans v.d.Nolck van Gogh
1948-1949 Frans v.d.Nolck van Gogh
1949-1950 Frans v.d.Nolck van Gogh
1950-1951 Frans v.d.Nolck van Gogh
1951-1952 Frans v.d.Nolck van Gogh
1952-1953 Frans v.d.Nolck van Gogh
1953-1954 Frans v.d.Nolck van Gogh
1954-1955 Frans v.d.Nolck van Gogh
1955-1956 Frans v.d.Nolck van Gogh
1956-1957 Frans v.d.Nolck van Gogh
1957-1958 Frans v.d.Nolck van Gogh
1958-1959 J.Willems
1959-1960 J.Willems
1960-1961 J.Willems
1961-1962 J.Willems
1962-1963 J.Willems
1963-1964 J.v.d. Broek
1964-1965 J.v.d.Nat
1965-1966 J.v.d.Nat
1966-1967 J.v.d.Nat
1967-1968 J.Broekman
1968-1969 J.Broekman
1969-1970 J.Broekman
1970-1971 J.Broekman
1971-1972 A.Hermans
1972-1973 Anton van Bommel
1973-1974 Anton van Bommel
1974-1975 Anton van Bommel
1975-1976 Herbert Zuma
1976-1977 J.Keck
1977-1978 W.Mulder
1978-1979 W.Mulder
1979-1980 W.van Buuren
1980-1981 W.van Buuren
1981-1982 W.van Buuren
1982-1983 R.Bens
1983-1984 R.Bens
1984-1985 Wim Tetteroo
1985-1986 Wim Tetteroo
1986-1987 Wim Tetteroo
1987-1988 Wim Tetteroo
1988-1989 Han van der Walle
1989-1990 Han van der Walle
1990-1991 Perry Trouwborst
1991-1992 Perry Trouwborst
1992-1993 Frank Bijloos
1993-1994 Frank Bijloos
1994-1995 Frank Bijloos
1995-1996 Hans Bal
1996-1997 Hans Bal
1997-1998 Hans Bal
1998-1999 Hans Bal
1999-2000 Ton Boevink
2000-2001 Ton Boevink
2001-2002 Huib van Oostrom Soede
2002-2003 Huib van Oostrom Soede
2003-2004 Huib van Oostrom Soede
Ere-voorzitters RAVA
J.Binnerts en A.Rutgrink
Ere-leden RAVA
I.van Bezooijen, H.Borst, A.Derickx, M.Derks, A.Dijkman, T.Engelsman, A.Eijsackers, N.Graaman, G.de Grood, T.de Grood, R.van Grol, J.Halleen, J.Hogenboom, J.v.d.Horst, H.van Jaarsveld, M.Jungschläger, J.v.d.Kolk, M.Kok, J.Kroes, C.Ledderhof, C.van Lieshout, W.Lorié, H.Lucas, J.Margés, W.Romeijnders, H.Snel, G.Verhoef, A.Weber en C.Zandvliet.
 
 

Recent toegevoegd

                  27-10-2020

Aad & Kees

Rava 1930

1976 tm 1984

elbers&wigleven