Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief#11, 13 september 2019
 
 
Beste RAVAAN, 
 
Heb jij, net als ik, ook genoten van een heerlijke zomer? Het wordt tijd voor een warming-up naar onze volgende RAVA-Senioren-Meeting!!
 
Dries Weber is na een verblijf van 10 dagen in het HAGA Ziekenhuis en 9 dagen in het verzorgingshuis Nolenshage eind augustus weer teruggekeerd naar zijn huis. De val in zijn badkamer heeft geen blijvend letsel tot gevolg gehad. Zijn mobiliteit blijft met behulp van een rollator beperkt tot kleine wandelingetjes in huis en directe omgeving en hij is voor herstel afhankelijk van fysiotherapie aan huis.Dries bedankt iedereen voor de vele ontvangen kaarten. Ben jij in de gelegenheid om Dries met een bezoekje enige afleiding te bezorgen, dan ben je na een telefonische afspraak van harte welkom 06-4428 8361. De koekjes zijn in ieder geval lekker J.
  
RAVA-Senioren-Meeting #4
De voorbereidingen voor de RAVA-Senioren-Meeting #4 zijn van start gegaan. Het succes van deze serie Meetings hangt voor een belangrijk deel af van jullie komst en enthousiasme. Binnenkort worden de OUD-RAVANEN die in het verleden hebben aangegeven wel interesse te hebben in het bezoeken van de RAVA-Senioren-Meetings, maar om diverse redenen niet eerder aanwezig hebben kunnen zijn, benaderd met diverse data-opties. Ik hoop dat er weer nieuwe gezichten kunnen worden verwelkomd en dat het recordaantal deelnemers bij de RAVA-Senioren-Meeting #3 van 82 OUD RAVANEN en 19 echtgenotes wordt overtroffen.
 
Oproep n.a.w. van Oud RAVANEN
Zoals vaker gevraagd, doe ik nogmaals een oproep op jullie medewerking om vanuit elke generatie namen, adressen, telefoonnummers en/of e-mailadressen van OUD-RAVANEN te kunnen achterhalen, ter aanvulling van de bijgaande RAVA-Senioren-Namenlijst.Alles helpt, zoals: laatst bekend woonadres, n.a.w. van familieleden en/of vrienden, laatst bekende werkgever en elke tip die mogelijk kan leiden tot het vinden van de bewuste persoon. Neem hiervoor de moeite, omdat jij iedere nieuwe OUD-RAVAAN met een oranje hart hier een groot plezier mee doet.Met jullie feedback, ga ik wel op zoek naar de betreffende OUD-RAVAAN.  
 
Reactie en Anekdotes(www.rava1930.nl>RAVA Senioren 2019>Reacties en Anekdotes) Van Wiek Hermans heb ik onlangs een inzending ontvangen onder de titel:  “De sportieve loopbaan van”……..  Wil jij ook jouw sportieve hoogtepunten delen met alle OUD-Ravanen? Ik zie jouw inzending graag tegemoet. Heb je iets te melden over een actuele (persoonlijk) en/of RAVA gerelateerde gebeurtenis, wat interessant is voor anderen te lezen, stuur dan de kopij voor een publicatie op onze website naar mij toe.
  
RAVA Ere-galerij 75+(www.rava1930.nl> RAVA-Senioren-2019> Ere-galerij 75+) Wim (Tillie) Gerards is per 12 augustus j.l. toegetreden tot de RAVA Ere-galerij 75+. Gefeliciteerd ‡…J!
 
Vind jij het leuk om jouw geboortedatum aan te melden voor publicatie op onze website, stuur deze dan aan mij. 
 
Aanlevering foto’s en/of filmmateriaal
Bijgaand treffen jullie een aantal (zeer oude) wedstrijdverslagen van RAVA 1aan, die afkomstig zijn uit het plakboek van Bart Faaij. Aangezien PDF’s niet op onze website kunnen worden geplaatst en JPG’s van tekstberichten niet goed zijn te lezen, ontvangen jullie deze (nu foto 7 en 8 van in totaal 8) per e-mail.  Alsjullie nog in bezit zijn van foto’s en/of filmmateriaal uit de ‘Gouden-Zuiderpark-RAVA-periode’ of van recente foto’s van OUD-RAVANEN ontmoetingen, neem dan contact met mij op. Op de website staan onder de rubriek  (www.rava.1930.nl> RAVA-Senioren-2019> Foto’s), diverse mapjes van ingezonden foto’s. 
 
Beter een goede RAVA-Vriend, dan een onbekende buur
Als variant op het gezegde ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ wil ik onder de noemer ‘Beter een goede RAVA-Vriend dan een onbekende buur’, (nogmaals) de behoefte onder jullie peilen om elkaar vaker te kunnen ontmoeten dan de jaarlijkse RAVA-Senioren-Meeting. In mijn 1everkenning ter voorbereiding op de RAVA-Senioren-Meeting #1, waren de reacties ten aanzien van de frequentie zeer uiteenlopend vanaf 1x per week tot en met 1x per jaar. Deze extra meetings zijn uiteraard qua inhoud en tijd flexibel in te richten in de vorm van bv. koffieleuten, een kaartje leggen (klaverjasdrive?) of iets dergelijks en zowel overdag en/of in de avonduren te houden op een nader te bepalen frequentie en locatie. Ingeval van een moeizame mobiliteit, vertrouw ik op de bereidwilligheid van autobezitters om voor noodzakelijk vervoer te zorgen.
 
Als jullie de behoefte hebben in deze extra meetings, wil ik deze graag organiseren.
Stuur dan het bijgaand antwoordformulier uiterlijk eind septemberingevuld aan mij retour. 
 
Aantal bezoekers van onze websiteis vanaf 5 juli gestegen van 8.626 naar 9.383! 
 
Wijziging adres- en/of e-mailgegevens
Als jij het contact met de OUD-RAVANEN niet wilt verliezen, stuur dan de wijziging van jouw woonadres en/of  e-mailadres naar mij toe. 
 
Sportgroeten, Theo Hazebroek 06-3329 0004     
 
P.s.1: Lees op de website [www.rava1930.nl] onder de rubriek RAVA-Senioren-2019de ingezonden stukjes onder ‘Reacties en Anekdotes’, ‘Nieuwflits’ en ‘Historie’ van/over diverse (Oud)-RAVANEN. Ook de rubriek ‘Foto’s, geeft een leuke herinnering aan deze Gouden Tijd.
 
P.s.2. Op de homepage van de website [www.RAVA1930.nl] is een schat aan historische informatie te vinden over RAVA vanaf de oprichting in 1930.
 

 

Nieuwsbrief #10, 6 juli 2019
 
 
Beste RAVAAN, 
 
Reactie en Anekdotes(www.rava1930.nl>RAVA Senioren 2019>Reacties en Anekdotes) Mede gezien mijn oproep om meer input voor deze rubriek, heb ik reacties ontvangen van:-Hans Hierck (zie onderstaand);  -Liesbeth Kaats, met een anekdote over haar in de jaren ‘70 afgelegde bioscoopbezoek met de 4 Tonnies; -Bert Van der Snoek, over zijn trip naar Liverpool, met Paul Binnerts en Ruud Schrijver; -Wiek Hermans, over een legendarisch voetbalmoment tijdens een wedstrijd tegen Oranjeplein.
 
Heb je iets te melden over een actuele (persoonlijk) en/of RAVA gerelateerde gebeurtenis, wat interessant is voor anderen te lezen, stuur dan de kopij voor een publicatie op onze website naar mij toe.
 
Nieuwflits (www.rava1930.nl>RAVA Senioren 2019>Nieuwflits)
Frans van Noort heeft laten weten dat hij is verhuisd van Hoogeveen naar Den Haag. Betekent dit dat wij Frans gaan ontmoeten op de eerstvolgende RAVA-Senioren-Meeting?
 
Tussen het drietje en het vijfje(www.rava1930.nl>RAVA Senioren 2019>Reacties en Anekdotes) Hans Hierck heeft mij een oproep gestuurd bedoeld voor OUD-Ravanen die nog in het bezit zijn van exemplaren van het in de jaren ’60 door Cees van Lieshout opgerichte maandblad ‘Tussen het drietje en het vijfje”.
 
Indien jij deze nog hebt, stuur deze dan naar Theo Hazebroek voor publicatie. De volledige oproep van Hans staat op onze website.
 
RAVA Ere-galerij 75+(www.rava1930.nl> RAVA-Senioren-2019> Ere-galerij 75+)
Ik heb Henk van Broeckhuizen laatst gesproken op het volkstuincomplex waar wij samen een volkstuintje hebben en hij heeft mij gevraagd iedereen de hartelijke groeten te doen. Henk voelt zich prima en met z’n nieuwe hartklep kan hij de hele wereld weer aan. Gezien zijn leeftijd van 82 jaar, is hij opgenomen in de RAVA Ere-galerij 75+
 
Vind jij het leuk om jouw geboortedatum aan te melden voor publicatie op onze website, stuur deze dan aan mij.
 
Aanlevering foto’s en/of filmmateriaal
Bijgaand treffen jullie een aantal (zeer oude) wedstrijdverslagen van RAVA 1aan, die afkomstig zijn uit het plakboek van Bart Faaij. Aangezien PDF’s niet op onze website kunnen worden geplaatst en JPG’s van tekstberichten niet goed zijn te lezen, ontvangen jullie deze (nu foto 5 en 6 van in totaal 8) per e-mail.
 
Ook heb ik van Bert van der Snoek een aantal foto’s ontvangen van z’n trip met Paul Binnerts en Ruud Schrijver naar Liverpool.
 
Alsjullie nog in bezit zijn van foto’s en/of filmmateriaal uit de ‘Gouden-Zuiderpark-RAVA-periode’ of van recente foto’s van OUD-RAVANEN ontmoetingen, neem dan contact met mij op.
Op de website staan onder de rubriek  (www.rava.1930.nl> RAVA-Senioren-2019> Foto’s), diverse mapjes van ingezonden foto’s.
 
Aantal bezoekers van onze websitezijn op dit moment: 8.626
 
Wijziging adres- en/of e-mailgegevens
Als jij het contact met de OUD-RAVANEN niet wilt verliezen, stuur dan de wijziging van jouw woonadres en/of
e-mailadres naar mij toe. 
Ik wens iedereen een mooie zomer en een fijne vakantie   
 

 

Sportgroeten,

 

Theo Hazebroek

06-3329 0004       

 

 

P.s.1: Lees op de website [www.rava1930.nl] onder de rubriek RAVA-Senioren-2019de ingezonden stukjes onder ‘Reacties en Anekdotes’, ‘Nieuwflits’ en ‘Historie’ van/over diverse (Oud)-RAVANEN. Ook de rubriek ‘Foto’s, geeft een leuke herinnering aan deze Gouden Tijd.

 

P.s.2. Op de homepage van de website [www.RAVA1930.nl] is een schat aan historische informatie te vinden over RAVA vanaf de oprichting in 1930.

 
Nieuwsbrief #9, 23 juni 2019 
 
Beste RAVAAN,   
 
RAVA-Padel-Reünie
De RAVA-Padel-Reünie op 14 juli 2019 gaat bij gebrek aan belangstelling helaas NIET door. Met 13 aanmeldingen, waaronder 2 padel deelnemers is de doelstelling bij verre weg niet gehaald.Gezien de grote opkomst bij de jaarlijkse RAVA-Senioren-Meetings zal ik mij vooralsnog beperken tot het organiseren hiervan. 

Input website (www.rava1930>
Gezien de hoge kijkcijfers van onze website, is er blijkbaar wel interesse in het lezen van onze website. Echter, de input van Nieuwsfeitjes of Reacties en Anekdotes zijn jammer genoeg heel laag, zodat er weinig mutaties zijn te plaatsen.Heb je iets te melden over een actuele (persoonlijk) en/of RAVA gerelateerde gebeurtenis, wat interessant is voor anderen te lezen, stuur dan de kopij voor een publicatie op onze website naar mij toe.  
 
RAVA Ere-galerij 75+ (www.rava1930.nl> RAVA-Senioren-2019> Ere-galerij 75+)Op onze website staat onder deze sub-rubriek de bij mij bekende geboortedata van OUD-Ravanen met een respectabele leeftijd van 75 jaar of ouder.Vind jij het leuk om jouw naam hiertussen te zien staan, stuur mij dan jouw geboortedatum. 
 
Aanlevering foto’s en/of filmmateriaal
Bijgaand treffen jullie een aantal (zeer oude) wedstrijdverslagen van RAVA 1aan, die afkomstig zijn uit het plakboek van Bart Faaij. Aangezien PDF’s niet op onze website kunnen worden geplaatst en JPG’s van tekstberichten niet goed zijn te lezen, ontvangen jullie deze (nu foto 3 en 4 van in totaal 8) per e-mail. Alsjullie nog in bezit zijn van foto’s en/of filmmateriaal uit de ‘Gouden-Zuiderpark-RAVA-periode’ of van recente foto’s van OUD-RAVANEN ontmoetingen, neem dan contact met mij op.Op de website staan onder de rubriek  (www.rava.1930.nl> RAVA-Senioren-2019> Foto’s), diverse mapjes van ingezonden foto’s. 
 
Wijziging adres- en/of e-mailgegevens
Als jij het contact met de OUD-RAVANEN niet wilt verliezen, stuur dan de wijziging van jouw woonadres en/of e-mailadres naar mij toe.
 
Sportgroeten,Theo Hazebroek 06-3329 0004        
 
P.s.1: Lees op de website [www.rava1930.nl] onder de rubriek RAVA-Senioren-2019de ingezonden stukjes onder ‘Reacties en Anekdotes’, ‘Nieuwflits’ en ‘Historie’ van/over diverse (Oud)-RAVANEN. Ook de rubriek ‘Foto’s, geeft een leuke herinnering aan deze Gouden Tijd.
 
P.s.2. Op de homepage van de website [www.RAVA1930.nl] is een schat aan historische informatie te vinden over RAVA vanaf de oprichting in 1930.
 
Nieuwsbrief #8, 4 juni 2019
 
 
Beste RAVAAN,   
 
RAVA-Padel-Reünie, zondag 14 juli 2019 ???
Tot Dusverre heeft Aad maar 11 aanmeldingen ontvangen (Bart en Tine Faaij, Marcel Lamb, Hans en Mary Vonk, Hans en Els Das, Theo en Frieda Hazebroek en Aldo en Wil Rossit), waaronder 2 padel deelnemers.
 
Met nog een laatste poging wordt de uiterlijke inschrijfdatum weer gezet op 16 juni. De partners zijn uiteraard ook van harte welkom.
 
Deze externe activiteit is een leuk moment om elkaar weer eens te ontmoeten in een andere setting. Het meedoen aan de Padel-Clinicis zeker niet verplicht. Aad heeft een leuk programma opgesteld, waarin volop ruimte is elkaar te spreken tijdens de ontvangst, de lunch en de einde dag borrel. Aad heeft speciaal een zondag gekozen, om ook de nog werkzame “jongere” OUD-Ravanen in de gelegenheid te stellen hieraan mee te doen.
 
Voor nadere informatie over deze RAVA-Padel-Reünie, zie de bijgaande uitnodiging van Aad Heemskerk. 
 
Nieuwsflits(www.rava1930> RAVA-Senioren-2019> Nieuwsflits) Op 7, 8, 9, 14, 15 en 16 juni speelt Peter van der Geermet toneelgroep ’t Kofschip’ de theatervoorstelling ‘Flinterman’ -een komische parodie op serieuze zaken!- in theater de Kunsthut aan de Binckhorstlaan 135 in Den Haag.   Geboektkan worden op de internetsite www.hoenu.nl  Voor verdere bijzonderheden zie de onderstaande folder.
 
Peter nodigt jou via deze nieuwsbrief van harte uit tot het bijwonen van deze theatervoorstelling. 
 
 
Reacties en Anekdotes (www.rava1930.nl> RAVA-Senioren-2019> Reacties en Anekdotes)Heb je iets te melden over een actuele (persoonlijk) en/of RAVA gerelateerde gebeurtenis, wat interessant is voor anderen te lezen, stuur dan de kopij voor een publicatie op onze website naar mij toe.  
 
Aanlevering foto’s en/of filmmateriaal
Bijgaand treffen jullie een aantal (zeer oude) wedstrijdverslagen van RAVA 1aan, die afkomstig zijn uit het plakboek van Bart Faaij. Aangezien PDF’s niet op onze website kunnen worden geplaatst en JPG’s van tekstberichten niet goed zijn te lezen, ontvangen jullie deze (foto 1 en 2 van in totaal 8) per e-mail. Alsjullie nog in bezit zijn van foto’s en/of filmmateriaal uit de ‘Gouden-Zuiderpark-RAVA-periode’ of van recente foto’s van OUD-RAVANEN ontmoetingen, neem dan contact met mij op.Op de website staan onder de rubriek  (www.rava.1930.nl> RAVA-Senioren-2019> Foto’s), diverse mapjes van ingezonden foto’s. 
 
Hieperdepiep…………………!
Vind jij het leuk om jouw leeftijd op de RAVA-Friends-Forever namenlijst te plaatsen, stuur mij dan jouw geboortedatum. 
 
Wijziging adres- en/of e-mailgegevens
Als jij het contact met de OUD-RAVANEN niet wilt verliezen, stuur dan de wijziging van jouw woonadres en/of e-mailadres naar mij toe.
 
Sportgroeten,Theo Hazebroek 06-3329 0004   
 
P.s.1: Lees op de website [www.rava1930.nl] onder de rubriek RAVA-Senioren-2019de ingezonden stukjes onder ‘Reacties en Anekdotes’, ‘Nieuwflits’ en ‘Historie’ van/over diverse (Oud)-RAVANEN. Ook de rubriek ‘Foto’s, geeft een leuke herinnering aan deze Gouden Tijd.
 
P.s.2. Op de homepage van de website [www.RAVA1930.nl] is een schat aan historische informatie te vinden over RAVA vanaf de oprichting in 1930.
 
Nieuwsbrief #7, 14 mei 2019
 
 
Beste RAVAAN,   
 
RAVA-Jubileum edities
Vandaag editie 7 van 7, het Jubileumnummer ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van RAVA in april 2005. Sla dit bestand direct op en verwijder deze uit jouw in-box, om te voorkomen dat je de volgende editie vanwege de beschikbare ruimte niet kan ontvangen. 
 
‘Veel leesplezier en memories aan deze Gouden Tijd’. 
 
RAVA-Padel-Reünie, zondag 14 juli 2019
Tot Dusverre heeft Aad 9 aanmeldingen ontvangen (Bart en Tine Faaij, Marcel Lamb, Hans en Mary Vonk, Hans en Els Das en Theo en Frieda Hazebroek), waaronder 2 padel deelnemers. 
Om te voorkomen dat door uitstel van het inschrijven, vanwege het te lage aantal deelnemers, de voorlopige reservering van de tennisbanen komt te vervallen, hebben wij de uiterlijke inschrijfdatum naar voren gehaald en bepaald op 22 mei. De partners zijn uiteraard ook van harte welkom.Deze externe activiteit is een leuk moment om elkaar weer eens te ontmoeten in een andere setting. Het meedoen aan de Padel-Clinicis zeker niet verplicht. Aad heeft een leuk programma opgesteld, waarin volop ruimte is elkaar te spreken tijdens de ontvangst, de lunch en de einde dag borrel. Aad heeft speciaal een zondag gekozen, om ook de nog werkzame “jongere” OUD-Ravanen in de gelegenheid te stellen hieraan mee te doen.
 
Voor nadere informatie over deze RAVA-Padel-Reünie, zie de bijgaande uitnodiging van Aad Heemskerk. 
 
Nieuwsflits(www.rava1930> RAVA-Senioren-2019> Nieuwsflits) In deze rubriek is op 26 april op onze website een bericht gepubliceerd over de benoeming van Peter Grootscholten tot ‘lid van de orde van Oranje Nassau’. Voor felicitaties aan Peter, hierbij zijn e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 
Reacties en Anekdotes (www.rava1930.nl> RAVA-Senioren-2019> Reacties en Anekdotes)In deze rubriek is op 16 april op onze website een reactie gepubliceerd van Henk van de Spek naar aanleiding vanhet artikel van Ton van der Snoek in de jubileumeditie 70-jaar RAVA. Heb je iets te melden over een actuele (persoonlijk) en/of RAVA gerelateerde gebeurtenis, wat interessant is voor anderen te lezen, stuur dan de kopij voor een publicatie op onze website naar mij toe.  
 
Aanlevering foto’s en/of filmmateriaal
Als jullie nog in bezit zijn van foto’s en/of filmmateriaal uit de ‘Gouden-Zuiderpark-RAVA-periode’ of van recente foto’s van OUD-RAVANEN ontmoetingen, neem dan contact met mij op.
Op de website staan onder de rubriek  (www.rava.1930.nl> RAVA-Senioren-2019> Foto’s), diverse mapjes van ingezonden foto’s. 
 
Hieperdepiep…………………!
Vind jij het leuk om jouw leeftijd op de RAVA-Friends-Forever namenlijst te plaatsen, stuur mij dan jouw geboortedatum. 
 
Wijziging adres- en/of e-mailgegevens
Als jij het contact met de OUD-RAVANEN niet wilt verliezen, stuur dan de wijziging van jouw woonadres en/of e-mailadres naar mij toe.
 
Sportgroeten, Theo Hazebroek 06-3329 0004   
 
P.s.1: Lees op de website [www.rava1930.nl] onder de rubriek RAVA-Senioren-2019de ingezonden stukjes onder ‘Reacties en Anekdotes’, ‘Nieuwflits’ en ‘Historie’ van/over diverse (Oud)-RAVANEN. Ook de rubriek ‘Foto’s, geeft een leuke herinnering aan deze Gouden Tijd. 
 
P.s.2. Op de homepage van de website [www.RAVA1930.nl] is een schat aan historische informatie te vinden over RAVA vanaf de oprichting in 1930.
 
Nieuwsbrief #6, 16 april 2019 
 
Beste RAVAAN,   
 
RAVA-Jubileum edities
Vandaag editie 6 van 7, het Jubileumnummer ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van RAVA in april 2000. Sla dit bestand direct op en verwijder deze uit jouw in-box, om te voorkomen dat je de volgende editie vanwege de beschikbare ruimte niet kan ontvangen. 
 
‘Veel leesplezier en memories aan deze Gouden Tijd’. 
 
RAVA-Padel-Reünie, zondag 14 juli 2019
Aad Heemskerk heeft binnen zijn tennisvereniging voor de tweede keer zijn nek uitgestoken om aldaar op zondag 14 juli a.s. een RAVA-Padel-Reünie te mogen verzorgen. Deze externe activiteit is een leuk moment om elkaar weer eens te ontmoeten in een andere setting. Het meedoen aan de Padel-Clinicis zeker niet verplicht. Aad heeft een leuk programma opgesteld, waarin volop ruimte is elkaar te spreken tijdens de ontvangst, de lunch en de einde dag borrel. Aad heeft speciaal een zondag gekozen, om ook de nog werkzame “jongere” OUD-Ravanen in de gelegenheid te stellen hieraan mee te doen.
 
Aad heeft een uiterlijke inschrijfdatum van 1 julibepaald. Ik verzoek jullie echter zo spoedig mogelijk te starten met de aanmelding, zodat ik ter stimulering voor anderen de aanmeldingen kan vermelden in de eerstvolgende Nieuwsbrieven. Jullie partners zijn uiteraard ook van harte welkom.
 
Voor nadere informatie over deze RAVA-Padel-Reünie, zie de bijgaande uitnodiging van Aad Heemskerk. 
 
Reacties/Anekdotes en Nieuwflits
Heb je iets te melden over een actuele (persoonlijk) en/of RAVA gerelateerde gebeurtenis, wat interessant is voor anderen te lezen, stuur dan de kopij voor een publicatie op onze website naar mij toe.
Het laatste artikel in deze rubriek is afkomstig van Peter Grootscholten en betreft een publicatie van 4 december 2009 in het digitale clubblad van RAVA, genaamd ‘Ad Multos Annos’ en gaat over een eerbetoon van de toenmalige ere-voorzitter Ton Rutgrink ter gelegenheid van de 80steverjaardag van Dries Weber. 
 
Aanlevering foto’s en/of filmmateriaal
Als jullie nog in bezit zijn van foto’s en/of filmmateriaal (waarschijnlijk Super-8 of iets dergelijks) uit de ‘Gouden-Zuiderpark-RAVA-periode’ neem dan contact met mij op.Op de website staan diverse persoonlijke foto mapjes, met als laatste aanvulling een serie foto’s van Bart Faaij, met daarop vele herkenbare en bekende gezichten. 
 
Hieperdepiep…………………!
Vind jij het leuk om jouw leeftijd op de RAVA-Friends-Forever namenlijst te plaatsen, stuur mij dan jouw geboortedatum. Wellicht kan ik dan te zijner tijd jouw naam opnemen in de ‘RAVA-Eregalerij 80+’ op onze website. 
 
Wijziging adres- en/of e-mailgegevens
Als jij het contact met de RAVA-Senioren niet wilt verliezen, stuur dan de wijziging van jouw woonadres en/of e-mailadres naar mij toe. Sportgroeten,
 
Theo Hazebroek 06-3329 0004    
 
P.s.1: Lees op de website [www.rava1930.nl] onder de rubriek RAVA-Senioren-2019de ingezonden stukjes onder ‘Reacties en Anekdotes’, ‘Nieuwflits’ en ‘Historie’ van/over diverse (Oud)-RAVANEN. Ook de rubriek ‘Foto’s, geeft een leuke herinnering aan deze Gouden Tijd. P.s.2. Op de homepage van de website [www.RAVA1930.nl] is een schat aan historische informatie te vinden over RAVA vanaf de oprichting in 1930.
 
Nieuwsbrief #5, 18 maart 2019
 Beste RAVAAN, 
  
RAVA-Jubileum edities
Vandaag editie 5 van 7, het Jubileumnummer ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van RAVA in april 1990. Sla dit bestand direct op en verwijder deze uit jouw in-box, om te voorkomen dat je de volgende editie vanwege de beschikbare ruimte niet kan ontvangen.
 
‘Veel leesplezier en memories aan deze Gouden Tijd’.
  
Website rava1930.nl
Door de inzet van ons webmaster Nol, is de website www.rava1930.nl  weer up-to-date!
Let wel op: de Rubriek “RAVA-Senioren-2019” staat nu rechts bovenaan op de startpagina van de website en na het klikken op een sub-rubriek, moet je naar onderen scrollen om verder te kunnen lezen.
 
Reacties/Anekdotes en Nieuwflits
Heb je iets te melden over jouw persoonlijk en/of een RAVA gerelateerde gebeurtenis, wat interessant is voor anderen te lezen, stuur dan de kopij voor publicatie op de website naar mij toe.
  
Aanlevering foto’s en/of filmmateriaal
Als jullie nog in bezit zijn van foto’s en/of filmmateriaal (waarschijnlijk Super-8 of iets dergelijks) uit de ‘Gouden-Zuiderpark-RAVA-periode’ neem dan contact met mij op.
Op de website staan diverse persoonlijke foto mapjes, met als laatste aanvulling die van Paul Schönherr.
  
Eregalerij 80+
Op mijn oproep jouw geboortedatum aan mij te sturen om (te zijner tijd) opgenomen te kunnen worden in de ‘RAVA-Eregalerij 80+’ op de website  www.rava1930.nl  heb ik diverse reacties ontvangen. Voor alle duidelijkheid: ook als je nog geen 80 jaar bent, kan je jouw geboortedatum aan mij sturen ter publicatie op de RAVA-Friends-Forever namenlijst.
 
Wijziging adres- en/of e-mailgegevens
Als jij het contact met de RAVA-Senioren niet wilt verliezen, stuur dan de wijziging van jouw woonadres en/of e-mailadres naar mij toe.
 
Sportgroeten, Theo Hazebroek 06-3329 0004       
 
P.s.1: Lees op de website [www.rava1930.nl] onder de rubriek RAVA-Senioren-2019de ingezonden stukjes onder ‘Reacties en Anekdotes’, alsmede onder ‘Nieuwflits’ van/over diverse (Oud)-RAVANEN.
 
P.s.2. Op de homepage van de website [www.RAVA1930.nl] is een schat aan historische informatie te vinden over RAVA vanaf de oprichting in 1930.
Nieuwsbrief #4, 25 februari 2019
 
Beste RAVAAN, 
 
RAVA-Jubileum edities
Vandaag editie 4 van 7, het Jubileumnummer ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van RAVA in april 1970. Sla dit bestand direct op en verwijder deze uit jouw in-box, om te voorkomen dat je de volgende editie vanwege de beschikbare ruimte niet kan ontvangen.
 
‘Veel leesplezier en memories aan deze Gouden Tijd’.
 
Website rava1930.nl
De website www.rava1930.nl  is weer in de lucht. Echter, onze webmaster Nol kreeg van de provider de keus tussen ‘voor onbepaalde tijd wachten voor een compleet herstel van de website’ of ‘directe activatie tot en met Januari 2018’. Nol heeft voor de laatste optie gekozen en moeten alle publicaties vanaf deze datum opnieuw worden geplaatst. Het is wel jammer dat de teller van het bezoekersaantal ook nu weer staat op die van Januari 2018, ver beneden de 10.000. Nol en ik zijn druk bezig en wij hopen binnenkort weer alles weer actueel te hebben. Let wel op: de Rubriek “RAVA-Senioren-2019” staat nu rechts bovenaan op de startpagina en na het klikken op een sub-rubriek, dien je naar onder te scrollen.
 
Reacties/Anekdotes en Nieuwflits
Deze rubriek is nu geactualiseerd, met weer enige nieuwe inzendingen. Heb je iets te melden over jouw persoonlijk en/of een RAVA gerelateerde gebeurtenis, wat interessant is voor anderen te lezen, stuur dan de kopij voor publicatie op de website  www.rava1930.nl  naar mij toe. Ook originele foto’s en/of filmmateriaal kan jij (in bruikleen) aan mij sturen.
 
Eregalerij 80+
Op mijn oproep jouw geboortedatum aan mij te sturen om (te zijner tijd) opgenomen te kunnen worden in de ‘RAVA-Eregalerij 80+’ op de website  www.rava1930.nl  heb ik diverse reacties ontvangen. Voor alle duidelijkheid: ook als je nog geen 80 jaar bent, kan je jouw geboortedatum aan mij sturen ter publicatie op de RAVA-Friends-Forever namenlijst.
 
Wijziging adres- en/of e-mailgegevens
Als jij het contact met de RAVA-Senioren niet wilt verliezen, stuur dan de wijziging van jouw woonadres en/of e-mailadres naar mij toe. Sportgroeten, Theo Hazebroek 06-3329 0004  
 
P.s.1: Lees op de website [www.rava1930.nl] onder de rubriek RAVA-Senioren-2019de ingezonden stukjes onder ‘Reacties en Anekdotes’, alsmede onder ‘Nieuwflits’ van/over diverse (Oud)-RAVANEN.
 
P.s.2. Op de homepage van de website [www.RAVA1930.nl] is een schat aan historische informatie te vinden over RAVA vanaf de oprichting in 1930.
 
Nieuwsbrief #3, 31 januari 2019
 
Beste RAVAAN, 
 
RAVA-Jubileum edities
Vandaag editie 3 van 7, het Jubileumnummer ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van RAVA in april 1970. Sla dit bestand direct op en verwijder deze uit jouw in-box, om te voorkomen dat je de volgende editie vanwege de beschikbare ruimte niet kan ontvangen.
 
‘Veel leesplezier en memories aan deze Gouden Tijd’.
 
Website rava1930.nl
De website www.rava1930.nl  is al enige tijd uit de lucht vanwege een grote aanval op de server van de provider waarop onze website draait. Kwaadwillenden hebben kans gezien om dit netwerk binnen te dringen en malware/ransomware te injecteren. Hierbij zijn verschillende SQL servers niet bereikbaar. Daarnaast hebben ze ook de back-up servers gegijzeld. Er wordt door de provider met man en macht gewerkt aan een oplossing, maar het gaat erg traag omdat de omvang erg groot is.
 
Eregalerij 80+
Op mijn oproep jouw geboortedatum aan mij te sturen om (te zijner tijd) opgenomen te kunnen worden in de ‘RAVA-Eregalerij 80+’ op de website  www.rava1930.nl  heb ik diverse reacties ontvangen. Voor alle duidelijkheid: ook als je nog geen 80 jaar bent, kan je jouw geboortedatum aan mij sturen ter publicatie op de RAVA- Friends-Forever namenlijst.
 
Wijziging adres- en/of e-mailgegevens
Als jij het contact met de RAVA-Senioren niet wilt verliezen, stuur dan de wijziging van jouw woonadres en/of e-mailadres naar mij toe.
 
Reacties/Anekdotes en Nieuwflits
Heb je iets te melden over jouw persoonlijk en/of een RAVA gerelateerde gebeurtenis, wat interessant is voor anderen te lezen, stuur dan de kopij voor publicatie op de website  www.rava1930.nl  naar mij toe. Ook originele foto’s kan jij (in bruikleen) aan mij sturen. Ook deze kan ik laten plaatsen op onze website.
 
Foto’s uit de oude doos
Onlangs heb ik van Gerard van Lieshout een aantal foto’s (JPG) ontvangen uit zijn jeugdjaren, met vele voor mij bekende gezichten van OUD-Ravanen. Zodra de website rava1930.nl weer in de lucht is, ga ik proberen deze op de site te laten plaatsen.
 
Filmmateriaal
Als jullie nog in bezit zijn van filmmateriaal uit de ‘Gouden Zuiderpark RAVA-tijd’ (waarschijnlijk Super-8 of iets dergelijks) kan je dit bij mij melden. Ik ga dan onderzoeken of ik deze kan laten digitaliseren. Sportgroeten, Theo Hazebroek  06-3329 0004 
 
Nieuwsbrief #2, 16 januari 2019
 
Beste RAVAAN, 
 
RAVA-Jubileum edities
Vandaag editie 2 van 7, het Jubileumnummer ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van RAVA in april 1955. Sla dit bestand direct op en verwijder deze uit jouw in-box, om te voorkomen dat je de volgende editie vanwege de beschikbare ruimte niet kan ontvangen. Het sturen van editie 2 heeft iets langer geduurd dan door mij was voorzien, omdat ik meerdere keren getracht heb editie 1 te bezorgen bij tien RAVANEN. Is helaas niet gelukt.
‘Veel leesplezier en memories aan deze Gouden Tijd’.
 
Eregalerij 80+
Op mijn oproep jouw geboortedatum aan mij te sturen om (te zijner tijd) opgenomen te kunnen worden in de ‘RAVA-Eregalerij 80+’ op de website  www.rava1930.nl  heb ik diverse reacties ontvangen. Voor alle duidelijkheid: ook als je nog geen 80 jaar bent, kan je jouw geboortedatum aan mij sturen ter publicatie op de RAVA- Friends-Forever namenlijst. 
 
Wijziging adres- en/of e-mailgegevens
Als jij het contact met de RAVA-Senioren niet wilt verliezen, stuur dan de wijziging van jouw woonadres en/of e-mailadres naar mij toe.
 
Reacties/Anekdotes en Nieuwflits
Heb je iets te melden over jouw persoonlijk en/of een RAVA gerelateerde gebeurtenis, wat interessant is voor anderen te lezen, stuur dan de kopij voor publicatie op de website  www.rava1930.nl  naar mij toe. Ook originele foto’s kan jij (in bruikleen) aan mij sturen. Ook deze kan ik laten plaatsen op onze website.Sportgroeten, Theo Hazebroek 06-3329 0004 
 
P.s.1: Lees op de website [www.rava1930.nl] onder de rubriek RAVA-Senioren-2018de ingezonden stukjes onder ‘Reacties en Anekdotes’, alsmede onder ‘Nieuwflits’ van/over diverse (Oud)-RAVANEN.
 
P.s.2. Op de homepage van de website [www.RAVA1930.nl] is een schat aan historische informatie te vinden over RAVA vanaf de oprichting in 1930.
 
Nieuwsbrief #1, 23 december 2018
 
Beste RAVAAN,
 
RAVA-Jubileum edities
Mede dankzij een financiële bijdrage van Nico de Gier, heb ik van 7 RAVA-Jubileum edities, die altijd ter inzage lagen op de leestafels tijdens de RAVA-Senioren-Meetings, een digitale versie kunnen laten maken. Aangezien de bestanden te groot in omvang zijn om deze tegelijkertijd per e-mail te versturen en het versturen als ‘Zipp-file’ per ‘WeTransfer’ te omslachtig is, stuur ik deze separaat aan jullie toe. Vandaag versie 1 van 7, het ‘RAVARIA Jubileumnummer’ ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van RAVA in april 1980. Sla deze bestanden direct op en verwijder deze uit jouw in-box, om te voorkomen dat je een volgende editie niet kan ontvangen. ‘Veel leesplezier en memories aan deze Gouden Tijd’.
 
Hoe dichtbij kan ver weg zijn
Deze week heb ik weer van 3 OUD-Ravanen de gegevens weten te achterhalen, t.w.: Ton van Westbroek (overbuurman van Aldo Rossit). Ronald en Paul van den Broek (telefoonnummers via de moeder van Ronald en Paul via Lisette de Vreugd).  
  • Nogmaals aan jullie het verzoek om via, via (bv. kennissen, familie, facebook, linkedin of i.d.) te proberen de gegevens van andere OUD-Ravanen te achterhalen. Mijn streven is bij de volgende RAVA-Senioren-Meeting minimaal 150 OUD-Ravanen te verwelkomen. Ervaar ook zelf dat het achterhalen van adres- en/of e-mailgegevens van OUD-Ravanen jou een hoge mate van voldoening brengt.
     
    Eregalerij 80+
Vind jij het leuk om (te zijner tijd) opgenomen te worden in de ‘RAVA-Eregalerij 80+’ op de website  www.rava1930.nl  stuur mij dan jouw geboortedatum.
 
Wijziging adres- en/of e-mailgegevens
Als jij het contact met de RAVA-Senioren niet wilt verliezen, stuur dan de wijziging van jouw woonadres en/of  e-mailadres naar mij toe.
 
Reacties/Anekdotes en Nieuwflits
Heb je iets te melden over jouw persoonlijk en/of een RAVA gerelateerde gebeurtenis, wat interessant is voor anderen te lezen, stuur dan de kopij voor publicatie op de website  www.rava1930.nl  naar mij toe. Ook originele foto’s kan jij (in bruikleen) aan mij sturen. Ook deze kan ik laten plaatsen op onze website.
 
Film Bohemian Rhapsody
Ik heb diverse leuke bedankjes ontvangen naar aanleiding van mijn uitgaanstip voor het bezoeken van deze film. Deze film is een ode aan Queen, hun muziek en hun uitzonderlijke zanger Freddie Mercury. Als je met de Kerst nog geen plannen hebt, is dit een mooie gelegenheid deze film te bezoeken.
 
Hermanv/d Meer
Van Han Jutte heb ik het verzoek ontvangen of voor z’n neef, woonachtig in South Africa-Durban, informatie is te achterhalen over Herman v/d Meer, die geruime tijd bij RAVA als goede spits heeft gespeeld, en ook naar South Africa is geëmigreerd. Jij zou ook Han daar een groot plezier mee doen.